نعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در حادثه رانندگی درگذشت
نعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در حادثه رانندگی درگذشت

به گزارش کادوس ظهر امروز نعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در حادثه رانندگی درگذشت.

ظهر امروز نعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در حادثه رانندگی درگذشت.

محمدنعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر و سرباز و دلگان و فنوج و لاشار و بنت و آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی، ساعتی پیش در جاده زاهدان به همراه راننده دچار سانحه رانندگی شده و هر دو نفر فوت شدند.