نظارت بر بازار شب عید تشدید شد
نظارت بر بازار شب عید تشدید شد

معاون فرماندار ماسال با حضور در بخش شاندرمن از روند اجرای پروتکلهای بهداشتی و عرضه نان و مرغ در شب عید بازدید بعمل آورد.

معاون فرماندار ماسال با حضور در بخش شاندرمن از روند اجرای پروتکلهای بهداشتی و عرضه نان و مرغ در شب عید بازدید بعمل آورد.
شکوری معاون فرماندار از کلیه اهالی شهرستان درخواست نمود: مبحث کرونا را جدی بگیرند تا وضعیت شهرستان از آبی به زرد و نارنجی تغییر نیابد و خدای نکرده شاهد از دست دادن عزیزانمان بعد از پایان تعطیلات نباشیم. معاون فرماندار با تاکید به لزوم پخت و ارایه مناسب نان از تشدید بازرسی ها از نانواییها و اصناف عرضه کننده مواد غذایی خبر داد و از مردم خواست تا موارد تعطیلی خودسرانه نانوایی ها و گرانفروشی را به ۱۲۴ اطلاع دهند.