نخستین واکنش محمود شکری به عدم شرکت در جشن صعود چوکای تالش
نخستین واکنش محمود شکری به عدم شرکت در جشن صعود چوکای تالش

محمود شکری می گوید در خصوص اتفاقات مربوط به جشن صعود چوکای تالش باید دید برداشت مردم چگونه است.

محمود شکری می گوید در خصوص علت عدم حضورش در بازی پایانی و جشن چوکا باید دید برداشت مردم چیست!

نماینده پیشین مجلس تالش در پاسخ تلفنی به خبرنگار کادوس گیلان در خصوص علت عدم حضور در جشن صعود چوکای تالش گفت: بنا ندارم در این مورد و در این مقطع مصاحبه ای انجام دهم.

شکری در ادامه و سوالی مبنی بر ایتکه آیا فکر نمی کنید در حق شما اجحافی صورت گرفته گفت “در این مورد نمی توانم نظر دهم و باید دید برداشت مردم نسبت به اتفاقات چیست و قضاوت را بر عده آنان گذاشت.”

این در شرایطی است که غیبت محمود شکری پس از صعود چوکا به بزرگترین خبر هفته گذشته تبدیل شده بود، او در اتفاقی تاریخی و پس از گذشت 20 سال توانست بار دیگر چوکای تالش را به سطح 2 فوتبال ایران برساند.

اما در نهایت و در بازی پایانی بجای محمد شکری بهمن محمدیاری نماینده ادوار و حسن محمدیاری نماینده فعلی مجلس تالش در مراسم جشن صعود حاضر شدند و سخنرانی کردند.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

تشکر همراه با کنایه یاری از محمود شکری!