نتیجه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه بندرانزلی اعلام شد
نتیجه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه بندرانزلی اعلام شد

نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بندرانزلی مشخص شد.

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت در حوزه بندرانزلی اعلام شد.

۱٫خسرو آرنگ
۲٫منصورپورغلامی
۳٫مهدی جهاندوست
۴٫عباس حیدری
۵٫محسن خدابخشی پور
۶٫حسن خسته بند
۷٫ فیروز خوشحال
۸٫ حسن دادرس
۹٫ستار رجبی
۱۰ مصطفی سماک امانی
۱۱٫ محمدعلی علیزاده
۱۲٫ مهدیه نجفیان

این خبر از منابع موثق بوده اما هنوز به تایید رسمی نرسیده است.