نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس آستانه اشرفیه اعلام شد
نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس آستانه اشرفیه اعلام شد

نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس آستانه اشرفیه اعلام شد.

اسامی افرادی که در این دوره از انتخابات مجلس آستانه اشرفیه تایید صلاحیت را دریافت کرده اند به شرح زیر است:
۱٫محمدعلی رمضانی دستک
۲٫ محمدرضا علیرضانژادگوهردانی
۳٫ امیر ثابتی امیرهنده
۴٫ محمدشعبانی لسکوکلایه
۵٫ سیدمهدی صادق
۶٫ علی رعنای رهبرخواه
۷٫ ریحانه احمدی دهکاء
۸٫ هاشم میرتقی حسن کیاده
۹٫ رضا شرمسار
۱۰٫ مهدی ترابی