ناکامی نماینده تالش در مقابل رانت ییلاق فتره کیله ماسال
ناکامی نماینده تالش در مقابل رانت ییلاق فتره کیله ماسال

نمانیده مردم تالش در مقابل واگذاری غیر قانونی عرصه ملی در منطقه فتره کیله ماسال، که پیشتر در تریبون مجلس از آن به عنوان “رانت” یاد کرده بود، تسلیم شد و کاری از پیش نبرد.

نمانیده مردم تالش در مقابل واگذاری غیر قانونی عرصه ملی در منطقه فتره کیله ماسال، که پیشتر در تریبون مجلس از آن به عنوان “رانت” یاد کرده بود، تسلیم شد و کاری از پیش نبرد.

این در شرایطی است که او پیشتر گفته بود عوامل واگذاری این رانت باید در انتظار عواقب این کار غیر قانونی باشند.

حالا اما در مقابل چشمان مردم و بدون توجه به اعتراض آنها، ذخیره گاه اصلی غذایی برخی حیوانات وحشی به بهانه محافظت از جنگل، برای ساخت رستوران و اقامتگاه محصور شده است!

از نکات جالب توجه در این زمینه چرخش برخی مدیران ارشد گیلان بوده که در سال ۹۸ اینطرح را جنگل خواری و در سال ۴۰۰دهم طرح را طرح صیانت از جنگل نامیده اند که ویدیوهای آن وجود دارند.

تصرف طبیعت به بهانه های مختلف در شهرستان ماسال مسبوق به سابقه است و فعالان زیست محیطی بر این عقیده اند، با ادامه روند فعلی در ۱۰ سال آینده عملا چیزی از این منطقه باقی نخواهد ماند.

حالا نماینده مجلس نیز، دستانش را به نشانه تسلیم بالا برده و در مقابل چشم مردم و در نقطه ای که برای جوانان بیکار بومی حتی مجوزهای موقت فصلی ۶ ماه صادر نمی شود، یک واگذاری عجیب صورت گرفته است.

حالا اما یک سوال بزرگ وجود دارد:
اینکه چرا به محض پیشنهاد نصب دوربین کنترل ترافیک و شمارش الکترونیک ورودی مسافران در مسیر ییلاقات و شسته رفته شدن درآمدی آن؛ صورت مساله را عوض کرده و با سنگ انداری در کار پیمانکار خوشنام این طرح، به طور کلی آن را حذف کردند؟
به راستی منافع چه کسانی در تعطیلی چنین اقدام کارشناسی شده ای بود؟