نامزدهای نهایی شهرداری ماسال مشخص شدند
نامزدهای نهایی شهرداری ماسال مشخص شدند

۹ کاندیدا با ارسال برنامه های خود به حراست شهرداری ماسال برای پست شهرداری ماسال اعلام آمادگی کردند.

۹ کاندیدا با ارسال برنامه های خود به حراست شهرداری ماسال برای پست شهرداری ماسال اعلام آمادگی کردند.

لیست نهایی افرادی که برای تصدی سمت شهرداری، برنامه های خود را تا ساعت ۱۴ امروز به حراست شهرداری ماسال ارائه دادند، به شرح ذیل می باشد:

محمد کاتوزی
مهدی ایزدی
حافظ شیرازی
کریم علیپور
رامین علیزاده
میرسعید صفوی
حسین صمدنیا
یوسف جبارزاده
عبدالمطلب رهنما
بدینترتیب ۸ چهره بومی و یک چهره غیر بومی برای سمت شهرداری ماسال نامزدی خود را اعلام کرده اند و شورای شهر می بایست ظرف روزهای آینده برنامه های آنان را بررسی نماید.

  • نویسنده : میلاد علیزاده