نامزدهای تایید صلاحیت شده آستارا در انتخابات مجلس
نامزدهای تایید صلاحیت شده آستارا در انتخابات مجلس

برخی منابع از تایید صلاحیت چهره هایی همچون ولی داداشی در انتخابات مجلس آستارا خبر می دهند.

خبرهای غیر رسمی که به نظر می رسد به واقعیت بسیار نزدیک باشند نشان می دهد تا کنون در حوزه انتخابیه آستارا صلاحیت برخی افراد تایید شده است.
۱- جلیل کریمی نژاد

۲-اسد معانی

۳-غلامرضا مرحبا

۴-فرشاد پورافقی

۵-رامین حاجی امیری

۶-داریوش حشمت

۷-خانم سعادتی

۸-ولی داداشی

این خبر تکمیل خواهد شد و ممکن است افراد دیگری به این لیست اضافه شوند.