نامزدهای تایید شده انتخابات مجلس در لاهیجان و سیاهکل مشخص شدند
نامزدهای تایید شده انتخابات مجلس در لاهیجان و سیاهکل مشخص شدند

نتیجه بررسی انتخابات مجلس در لاهیجان و سیاهکل مشخص شد.

ایرج ندیمی چهره سرشناس انتخابات در بین تایید شده ها قرار نگرفته است.

نتیجه بررسی انتخابات مجلس در لاهیجان و سیاهکل مشخص شد:

1.حسن بابائی

2. رسول حکیمی

3. معصومه حیدری

4. سلمان زارع

5. ابراهیم سبحانی

6. سید رضا علوی زمیدانی

7. رسول فرخی

8. کمیل مومنی

9. ذبیح نیکفر

10. کامران واحدی