موج بازگشت نمایندگان رد صلاحیت شده به انتخابات آغاز شد
موج بازگشت نمایندگان رد صلاحیت شده به انتخابات آغاز شد

در اتفاقی جالب توجه ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس توسط هیات های نظارت رد صلاحیت شده اند.

پیشتر 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس توسط هیات های نظارت رد صلاحیت شده بودند.

اکنون اما خبر می رسد 4 تن از آنها توانسته اند صلاحیت خود را با رایزنی های انجام شده دریافت نمایند.

همچنین این اخبار نشان می دهد رایزنی های نمایندگان دیگر برای بازگشت ادامه دارد و احتمال بازگشت دوباره تعدادی از آنها افزایش یافته است.

گفته می شود در همین رابطه یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده فعلی گیلان نیز طی روزهای آینده صلاحیت خود را دریافت خواهد کرد.