مهمانپذیر گلبهار، محصول کارآفرنی یک بانو!
مهمانپذیر گلبهار، محصول کارآفرنی یک بانو!

واحد بوم گردی گلبهار ماسال بدون هر گونه کمکی از سوی مسئولان این شهرستان به فعالیت خود ادامه می دهد.

مهمانپذیر گلبهار ماسال تنها پروژه نیمه بوم گردی شهرستان که بدون کمک هیچ گونه مسئولی به تنهایی و با خلاقیت سرکار خانم عابدی, خود آن را دست و پا کرده و چندین اشتغال ایجاد کرده است.

متاسفانه طرح بوم گردی علی رغم تشکیل پرونده های بسیار و آماری که در شهرستان اعلام شد به ثمر ننشسته و هیچ مسئولی پس از این عدم موفقیت گفتگویی در این رابطه نداشته که در نوع خود جالب است!

انتظار می رود مسئولین مربوطه شفاف بگویند چرا این طرحها به اجرا در نیامده اند و اینکه تکلیف پرونده هایی که تشکیل شده چه خواهد شد.

خانم عابدی می گوید: تا کنون هیچ گونه حمایتی از سوی مسئولان به او و مجموعه اش صورت گرفته نشده و هر آنچه که امروز به آن دست یافته، حاصل زحمات خود و همکارانش بوده است.

این صحبتها در شرایطی مطرح می شود که پیشتر برخی از مسئولان در شهرستان با حضور در این محل و گرفت عکسهای یادگاری وعده های بسیاری به این کارآفرین داده اند؛ وعده هایی که تا این لحظه خبری از آنها نشده است!

  • نویسنده : پریسا رحمتی