ممکن است برخی کشاورزان ماسالی قید کشت امسال را بزنند!
ممکن است برخی کشاورزان ماسالی قید کشت امسال را بزنند!

به گزارش کادوس گیلان، بحث خشکسالی در مزارع شهرستان ماسال و شاندرمن بسیار جدی تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می کنند.

بحث خشکسالی در مزارع شهرستان ماسال بسیار جدی تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می کنند.

به گزارش کادوس، برخی از کشاورزان دستان خود را به نشانه تسلیم بالا برده و می گویند اگر اوضاع به شکل کنونی پیش رود ممکن است قید کشت محصول برنج در سال جاری را بطور کلی بزنند.

این ماجرا می تواند آسیب فراوانی به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد نماید و از سوی دیگر بازار پر التهابی را در زمینه توزیع برنج ایرانی در سال پیش رو ایجاد نماید.
بر اساس این گزارش، تنها ماسال نیست که این روزها با بی آبی مزارع همراه است، در بخشهایی از رضوانشهر و تالش نیز اوضاع تقریبا به همین منوال بوده و به نظر می رسد در سال گذشته تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده نشده است.

این در شرایطی است  که هم اکنون قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار گیلان ۳۵ هزار تومان است و با ادامه روند کنونی ممکن است حتی قیمتها از این نیز بالاتر ررود.

افزایش قیمت برنج در این مقطع البته برای کشاورزان فایده ای نداشته و تنها داغ آنها را تازه تر می کند، عموم کشاورزان محصولات خود را درست در هنگام برداشت ان و با قیمت ارزان به فروش می رسانند و این روزها مجبورند هزینه های گزاف کشت را به هر نحوی تامین کنند.