معادلات انتخابات فومن و شفت بهم ریخت!
معادلات انتخابات فومن و شفت بهم ریخت!

با حضور چهره قدیمی انتخابات فومن و شفت، معادلات این شهرستان بهم ریخت!

سورپرایز انتخابات فومن از راه رسید و رسول جماعتی در این دوره از انتخابات فومن وارد عرصه سیاست شد .
رسول جماعتی مالوانی دانشجوی دکترای مدیریت دولتی بوده و نمایندگی مردم فومن و شفت در مجلس ششم را در کارنامه دارد.
و حضور بیش از یکسال در جنگ تحمیلی را در کارنامه خود دارد.

تا پیش از این انتخابات فومن علاوه بر افتخاری دو رقیب جدی دیگر را پیش روی خود می دیده اما با این حال و با ثبت نام جماعتی ممکن است معادلات پیچیده انتخابات فومن، حتی پیچیده تر از گذشته نیز باشد.

این موضوع را در کنار آن باید ببینید که تها چند رای در دور گذشته سرنوشت انتخابات را تغییر داد و با شرایط امروز فومن و شفت این آرا حتی تاثیر گذاری چند برابری را خواهند داشت.

حالا انتخابات فومن دست کم سه ضلع قدرمتند سنتی و البته ضلع چهارمی که نماینده فعلی هست، را پیش روی خود می بیند.