مصرف گرایی عاملی برای عقب ماندگی جوامع
مصرف گرایی عاملی برای عقب ماندگی جوامع

آمارها نشان میدهدکه سالانه مبلغ ۲۶ میلیاردتومان فقط در شهر تهران برای کالاهای مصرفی می شود

در دوران معاصر تولید و عرضه بیش از تقاضا، انبوهی از محصولات را به وجود آورده که برای رهایی از این مشکل ، تبلیغات گسترده ای سازمان دهی شد، که هدف یکسانی را دنبال میکردند و تنها از آن تبلیغات محصولات بوده است که در انسان نیاز سازی، ذائقه سازی ایجاد کنند؛
در اینجا این سوال مطرح میشود که: آیا خرید باعث مصرفگرایی میشود؟ در پاسخ باید گفت خیر؛ مصرف گرایی یعنی خرید هر چه بیشتر که منجر به دور ریختن بیشتر شود.

مصرف گرایی در اوخر جنگ جهانی دوم در کشورهای صنعتی و در حال توسعه رواج پیدا کرد،در زمانهای قدیم خرید انسان بر اساس نیازش بود ولی پس از جنگ جهانی دوم ، دولت و صاحبان صنایع، انسان را به عنوان ماشین مصرف کننده در نظر گرفتند تا از این راه به اهداف اقتصادی خود که همان افزایش مداوم سود بود برسند،مصرف گرایی در ایران از اوخر دوران قاجار شروع شد و تاکنون ادامه دارد.
مصرف به خودی خود موتور محرکه اقتصاد هر جامعه است رواج مصرف در حد اعتدال و بهینه مورد پسند میباشد لذا در اینجا روی سخنمان خرید بی رویه و بدون داشتن نیاز واقعی برای کالا میباشد.
۱.به تعویق انداختن توسعه با اتلاف منابع و منحرف کردن آن
۲.ایجاد زباله های غیر قابل بازیافت و آسیب به محیط زیست
۳.تبدیل شدن به حیاط خلوتکشورهای توسعه یافته با خرید برندهای آنها
۴.ایجاد شکاف اقتصادی
۵.دامن زدن به افزایش طلاق عاطفی و حقوقی
۶.روزمرگی و آشفتگی فکری و جسمی.

گوشه ای از موارد پیامدهای مخرب مصرف گرایی میباشد.

امروزه مصرف گرایی یکی از عوامل عدم توسعه در کشورهای درحال توسعه محسوب میشود که باعث کُندی موتور اقتصاد میگردد.
از جمله مواردی که مردم را به مصرف گرایی سوق میدهد به شرح ذیل میباشد:

۱.تبلیغات ناسالم رسانه ها و شبکه های اجتماعی
۲.اهمیت نقش و نظر دیگران در زندگی آدمها(چشم و هم چشمی)
۳.مصرف تظاهری و خودنمایی بدون توجه به نیاز
۴.تمایل به مد گرایی و برند گرایی
۵.دسترسی به بازار و جذابیت آن
۶.قدرت خرید

آمارها نشان میدهدکه سالانه مبلغ ۲۶ میلیاردتومان فقط در شهر تهران برای کالاهای مصرفی میشود(اسفند ۹۶، خبرگزاری صدا و سیما)
این درحالی است که مردم در کشورهای توسعه یافته به این فرهنگ دست یافته اند نیازی نیست با مصرف گرایی خود را به دیگران اثبات کنند و خود را زیر نقاب مصرف گرایی پنهان نمایند.
اینک باید پرسید که ما به عنوان یک شهروند چه سهمی در کاهش فرهنگ مضر مصرف گرایی میتوانیم ایفا کنیم؟

  • نویسنده : پریسا رحمتی