مشکل کارخانه چوکا تامین مواد اولیه است
مشکل کارخانه چوکا تامین مواد اولیه است

مدیر عامل چوکا در دیدار با خبرنگاران تالش، ماسال و رضوانشهر در رابطه با وضعیت این شرکت گفت: این شرکت ۱۰ سال گذشته زیان داشته و حالا برای نخستین بار از این مرحله عبور و به سود رسیده ایم.

مدیر عامل چوکا در دیدار با خبرنگاران تالش، ماسال و رضوانشهر در رابطه با وضعیت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا گفت: این شرکت ۱۰ سال گذشته زیان داشته و حالا برای نخستین بار از این مرحله عبور و به سود رسیده ایم.

باقر کاظمی می گوید “مشکل اصلی این شرکت تامین مواد اولیه است، ۱۲ هزار هکتار از زمینهای تحت کشت چوکا از این کارخانه گرفته شد و این مشکلات بزرگی را ایجاد کرده بود.”

روزی چوکا ۴۵۰۰ اشتغال مستقیم داشته اما حالا به ۷۶۹ نفر اشتغال مستقیم رسیدم.
می توانیم با وضعیت توسعه ای که در نظر داریم ۵۰۰ شغل را احیا کنیم.

در زمان شروع هیچ منابعی نداشتیم در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۵ میلیارد حقوق پرداخت می کردیم، با شرایط سخت اقتصادی که وجود داشت.

امروز چوکا پر قدرت شده و وضعیت منابع ما بسیار بهتر است و اعتبار مالی که در گذشته در بازار آسیب دیده بود امروز وضعیت متفاوتی دارد.
امروز نگاه مدیران ارشد کشور به چوکا نگاه دیگری است، بحث‌توسعه و تقویت آن به عنوان یک هلدینگ چند منظوره بصورت جدی پیگیری می شود.