مشکل انبوه سازان و شهرداری ماسال کجاست؟
مشکل انبوه سازان و شهرداری ماسال کجاست؟
بررسی ها نشان می دهد، جز تعداد اندکی، بسیاری از این افراد سرمایه های کوچک و متوسطی که داشتند را در گیر و دار تورم کالاهای ساختمانی از دست داده و با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

     به گزارش ،گزارشگطی هفته های اخیر هجمه های زیادی بر علیه انبوه سازان شهرستان ماسال وارد شده و برخی در تلاش بوده اند که این قشر را در اذهان عمومی، دشمنان مردم بنماند!

اما آیا این قشر دشمنان مردمند!؟ این موضوع واقعیتی است که در همه اقشار جامعه افرادی با نیت های مختلف وجود دارند، انبوه سازان نیز از این موضوع مستثنا نیستند و در بینشان خوب و بد وجود دارد.

اما در چند سال اخیر بر انبوه سازان چه گذشته؟

تورم افسارگسیخته در صنعت ساختمان، به ویژه در سالهای اخیر، برای قشر انبوه ساز آسیبهای بسیار جبران ناپذیری را به همراه داشته است.

بررسی ها نشان می دهد، جز تعداد اندکی، بسیاری از این افراد سرمایه های کوچک و متوسطی که داشتند را در گیر و دار تورم کالاهای ساختمانی از دست داده و با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
در بین انبوه سازان افرادی وجود دارند که ساختمانهایی را با مبلغ هر متر کمتر از ۲ میلیون تومان پیش فروش کرده و در نهایت با بهایی نزدیک به ۷ میلیون تومان در هر متر به صاحبانشان تحویل داده اند.

برخی تصور می کنند عامل گرانی ساختمان انبوه سازانند، این در شرایطی است که در واقع بزرگترین قربانیان این وضعیت، خود انبوه سازان بوده اند.

اما از این ماجرا که بگذریم؛به وجه اختلاف شهرداری ماسال با انبوه سازان این شهر بپردازیم.

بیشتر انبوه سازان می گویند: توقع خاصی از شهرداری ندارند و خواسته شان این است که در این شرایطی که این قشر بیشترین فشار ممکن را متحمل است، شهرداری با سختگیریهای بیشتر، فشار مضاعف را بر آنها وارد ننماید.
آنها توقع ندارند شهرداری برداشت صفر از قانون داشته باشد اما تفسیر ۱۰۰ درصدی و سخت گیرانه از قانون، آنهم در این شرایط بحرانی را نا عادلانه می دانند.
انبوه سازان می گویند: هیچ کدام از آنها دوست ندارند ساختمانی را بسازند که به ازایش جریمه ای پرداخت کنند اما در این جا جای شاکی و متشاکی عوض شده؛ شهرداری تو پ را به زمین انبوه سازان می اندازد در صورتی که این جریمه ها به دلیل مشخص نبودن طرح جامع شهری است.
اگر مشخص باشدکه در هر خیابان تراکم به چه صورت است دیگر نیازی به ساخت بنای اضافه و پرداخت جریمه نیست! چرا شهرداری نمی آید بگوید برای چه تا کنون این طرح اجرا نشده؟ آیا غیر از این است که عدم اجرای آن به محلی برای درآمد شهرداری مبدل شده؟
برخی از انبوه سازان نیز از جو یک طرفه نحوه کیفیت ساخت و ساز بر علیه خود گلایه دارند و می گویند: کسانی که مدعی تخلف انبوه سازان هستند، آیا تابحال از خود سوال کرده اند متولی نظارت بر ساخت و سازها کدام نهاد ها هستند؟ مگر اعطای پایان کار با شهرداری ها نیست؟

به هر روی، دعوای بین انبوه سازان و شهرداری، بازندگان بزرگی را به همراه خواهد داشت، با اتفاقات پیش رو انگیزه های ساخت در شهرستان به شدت پایین آمده، این موضوع در نهایت به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و در نتیجه به گرانی بیشتر مسکن منجر خواهد شد.
در این بازی چه شهرداری، چه انبوه سازان و چه مصرف کنندگان زیان خواهند دید، زیانی که تا دیر نشده باید جلوی آن گرفته شود…

  • نویسنده : سارا استوار
  • منبع خبر : کادوس نیوز