مخالفت محمود شکری با فرماندار شدن صفری در ماسال تکذیب شد
مخالفت محمود شکری با فرماندار شدن صفری در ماسال تکذیب شد

نزدیکان نماینده تالش می گویند بر خلاف آنچیزی که در رسانه ها مطرح می شود، محمود شکری در رابطه با انتصاب صفری به عنوان فرماندار ماسال مخالفتی نداشته است.

یکی از نزدیکان محمود شکری در رابطه با حرف و حدیثها در خصوص مخالفت جعفر صفری به عنوان فرماندار شهرستان ماسال گفت: این موضوع آنطور که در رسانه ها مطرح شده نبوده است.

وی افزود: اینکه محمود شکری با شخص صفری مخالفت داشته باشد صحت ندارد؛ در حقیقت آقای صفری اصلا برای فرمانداری ماسال تعرفه نشده که آقای شکری بخواهد جلوی آن را بگیرد.

این فرد نزدیک به نماینده تالش در ادامه یادآور شد: آقای شکری اصلا فرد سیاسی نبوده و هیچ گاه نیز به دنبال چنین موضوعاتی نرفته است.

وی در عین حال گفت: یک چهره غرب گیلانی برای فرمانداری ماسال به وزارت کشور تعرفه شده است، گزینه ای که استاندار آن را معرفی کرده و نماینده تالش نیز از او شناخت کافی دارد.