مخالفان نصب دوربین پلاک خان در ییلاق رامینه کجا هستند!؟
مخالفان نصب دوربین پلاک خان در ییلاق رامینه کجا هستند!؟

گستاخی مخربان زیست محیطی از دل جنگل های ماسال، به حریم خیابان نیز رسیده و مسئولان شهرستانی و استانی همچنان دست روی دست گذاشته اند!

گستاخی مخربان زیست محیطی از دل جنگل های ماسال، به حریم خیابان نیز رسیده و مسئولان شهرستانی و استانی همچنان دست روی دست گذاشته اند!

به گزارش کادوس، اینکه شخص یا اشخاصی تخمه بشکند، پفک بخورد و بعد با دلی آرام بیش از ۲۰ درخت را درست کنار خیابان قطعه قطعه کند و آب از آب تکان نخورد، حادثه ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و یکایک مسئولان مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

حالا باید آنهایی که قرارداد دریافت عوارض ییلاق را به این نحو واگذار کرده اند، پاسخگو باشند که از چه چیزی هراس داشته اند که بند نصب دوربین پلاک خان را در این قرارداد گنجانده نشده که حالا باید در دو قدمی آن چنین فاجعه ای رخ دهد؟

شاید دلیلش این باشد که تعداد تردد خودروها و به تبع آن درآمد این گیت شفاف می شد و … بگذریم؛ اما هر دلیلی داشته باشد، امروز درست در حوالی این عوارضی، در حریم راه اصلی بیش از ۲۰ درخت توسکا قتل عام شده اند، بدون آنکه حتی نشانی از عوامل آن باشد.

و این آینه ای است از بی تدبیری مسئولانی که پس از انتشار ده ها گزارش در این زمینه، هر بار بر شدت و دامنه تخریب های گذشته افزوده شده، اما باز هم آب از آب تکان نخورده است.

  • نویسنده : میلاد علیزاده