محدودیت شدید کرونایی از تاریخ 12 آذر در تالش اعمال خواهد شد
محدودیت شدید کرونایی از تاریخ 12 آذر در تالش اعمال خواهد شد

فرماندار تالش از اعمال دور جدیدی از محدودیتهای تردد در رابطه با کرونا رد سطح شهرستان تالش خبر داد و در عین حال از مردم این شهرستان خواست با پوشیدن ماسک صورت به جلوگیری از گسترش این ویروس کمک نمایند.

فرماندار تالش از اعمال دور جدیدی از محدودیتهای تردد در رابطه با کرونا رد سطح شهرستان تالش خبر داد و در عین حال از مردم این شهرستان خواست با پوشیدن ماسک صورت به جلوگیری از گسترش این ویروس کمک نمایند.

فرماندار تالش  در جلسه تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان در فرمانداری تالش با تاکید بر نظر بهداشت به وضعیت قرمز کرونایی شهرستان تالش   و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان گفت : در طرح هوشمند کرونا در شهرستانها وضعیت قرمز بجز دسته ۱ گروه شغلی دسته های ۲و۳و۴ مندرج در دستورالعمل تا پایان طرح تعطیل می باشند .

محمد حسین شاه کوئی گفت :برای مردم شهرستان تالش از فردا برابر اعلام وزارت بهداشت محدودیت خواهیم داشت .
وی  گفت : از چهارشنبه ۱۲آذر از ساعت ۹تا۴صبح منع تردد با خودروهای شخصی اجرا میگردد.
شاه کوئی ادامه داد : ازچهارشنبه ساعت ۹شب تا ۴صبح فقط خودروهای امدادی ،اورژانسی و ویژه خدماتی حق تردد داشته و خودروشخصی باید از قبل برگه تردد گرفته باشد وبا خودروهای شخصی فاقد برگه تردد برخورد قانونی و اعمال جریمه خواهند شد
وی گفت : حضور کارکنان در ادارات خدماتی و ضروری و مرتبط  با تشخیص بالاترین مقام شهرستان یک دوم وحضور کارکنان در سایر دستگاهها یک سوم خواهدبود‌.
وی با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی شهروندان  برای قطع زنجیره انتقال ادامه داد :  برای قطع این زنجیره نیازمند اراده مردم شهرستان در رعایت بهداشت فردی ،گروهی و رعایت پروتکل بهداشتی و مراقبتی است درغیر اینصورت محدودیتها تابعداز ۱۴آذر نیز ادامه خواهد داشت
فرماندار تالش از شهروندان درخواست نمود تا با رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا  تعداد بیماران بستری  کرونایی شهرستان تالش  کاهش یابد .
وی تاکید نمود که از چهارشنبه ۱۲آذر ماموریتهای اداری غیر فوری لغوو برگزاری جلسات در فصای بسته با حضور ۱۵نفر خواهدبود .
وی از شهروندان تالشی خواست با رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده از ماسک را ضروری دانسته و از حضوردرتجمعات،عروسی،عزا،دورهمی های خانوادگی،مکانهای پرجمعیت خودداری نمایند.
وی مردم تالش را به همکاری با شبکه بهداشت  در طرح غربالگری حاج قاسم سلیمانی دعوت نموده تا زمینه کاهش بیماری درشهرستان فراهم گردد .
قبل از این جلسه رئوسای ادارات صمت ، شبکه بهداشت ،اتحادیه نانوایان ، تعزیزات حکومتی ،بخشداران شهرستان  به طرح مشکلات شهرستان درخصوص کیفیت آرد و وضعیت نانواییها و رفع کمبود  روغن ومرغ درشهرستان پرداختند.