مبلغ قرارداد آرمان رمضانی با پرسپولیس چقدر است؟
مبلغ قرارداد آرمان رمضانی با پرسپولیس چقدر است؟

مهاجم تنومند پرسپولیس تهران برای پیوشتن به این باشگاه پیشنهاد چند تیم سرشناس را رد کرده است.

مهاجم بلندقامت پرسپولیس برای پوستن به این باشگاه، پیشنهاد 4 میلیاردی را رد کرده بود.

آرمان رمضانی مهاجم بلندقامت سایپا همزمان با پیشنهاد پرسپولیس 3 پیشنهاد دیگر نیز داشته است. استقلال تهرن و سپاهان اصفهان به همراه فولاد خوزستان سه باشگاهای بودند که به همراه پرسپولیس این بازیکن را زیر نظر داشتند.

رمضانی هفته گذشته و در شرایطی که همگان منتظر عقد قرارداد او با باشگاه استقلال بودند با عقد قراردادی 2 ساله به باشگاه پرسپولیس تهران پیوست.

گفته می شود باشگاه پرسپولیس برای دو فصل حضور این بازیکن در ترکیب خود مبلغ 5 میلیارد تومان به او پرداخت خواهد کرد.
این در شرایطی است که قراردادی به مبلغ 4 میلیارد تومان از سوی فولا نیز به او پیشنهاد شده بود اما با توجه به اتفاقاتی که پیشتر در این باشگاه برای او رخ داده پیشنهاد عجیبی محسوب می شده است.