ماشین حمل  زباله گیله سرای ماسال هنوز باز نگشته است!
ماشین حمل  زباله گیله سرای ماسال هنوز باز نگشته است!

خودروی نیسان حمل زباله روستای گیله سرای ماسال که به دلایل نامعلومی در ییلاقات ماسال در آتش سوخت تا کنون به این روستای ماسال باز نگشته است!

پس از گذشت بیش از یک سال از سوختن خودروی متعلق به روستای گیله سرا در ییلاقات ماسال هنوز این خودرو به مردم این روستا تحویل داده نشده است!

به گزارش کادوس، در شرایطی که تیر ماه سال گذشته خودروی نیسان حمل زباله روستای گیله سرای ماسال به دلایل نامعلومی در ییلاقات ماسال در آتش سوخت، تا کنون اما این خودروی متعلق به مردم گیله سرا به آنها بازگردانده نشده است!

این در شرایطی است که بسیاری از روستاهای بخش مرکزی ماسال از نبود خودروی حمل زباله رنج می برند اما در کمال تعجب خودروی حمل زباله این روستا در راستای خدمت به پیمانکار بخش خصوصی مدیریت پسماند ییلاقات در آتش سوخت و مستهلک شده است.
این مورد در حالی رخ می دهد که علاوه بر سکوت دهیاری و شورای شهر، شاهد سکوت بخشدار و فرماندار پیشین شهرستان در این رابطه بوده ایم.

با تغییر و تحولات صورت گرفته در بخشداری بخش مرکزی ماسال و روی کار آمدن سرکار خانم لیلا صمدی انتظار می رود که بار دیگر این مساله در راستای حفظ حقوق بیت المال پیگیری و خودروی مورد نظر به صاحبان اصلی آن باز گردد.