ماجرای قتل عام درختان ییلاق ماسال در شب گذشته چیست!؟
ماجرای قتل عام درختان ییلاق ماسال در شب گذشته چیست!؟

عده ای ناشناس، بامداد شب گذشته با خیالی راحت بیش از ۲۰ درخت توسکا را  در حوالی ییلاق رامینه ماسال قطعه قطعه کردند و از آنجا رفتند!

عده ای ناشناس، بامداد شب گذشته با خیالی راحت بیش از ۲۰ درخت توسکا را  در حوالی ییلاق رامینه ماسال قطعه قطعه کردند و از آنجا رفتند!

به گزارش کادوس، این درختان درست در مسیر اصلی وجود داشتند و حجم این غارت به حدی بود که کارکنان منابع طبیعی برای حمل چوب آن از ۵ وانت استفاده کردند.

آنطور که کارکنان منابع طبیعی می گویند این اقدام احتمالا در نیمه سبب اتفاق افتاده، دست پس از آنکه گشت کارکنان این اداره به پایان رسیده است.

در یکی از این تصاویر پوست پفک به همراه مقداری تخمه وجود دارد، این موضوع نشان می دهد که احتمالا عوامل این کار با خیالی آسوده و با نیت انتقام گیری چنین کاری را  انجام داده اند.

در ادامه تصاویر این فاجعه زیست محیطی را در ییلاقات ماسال خواهید دید:

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال

قتا عام درختان در ییلاقات ماسال قتا عام درختان در ییلاقات ماسال