لیست محمدیاری دوشنبه نهایی می شود
لیست محمدیاری دوشنبه نهایی می شود

لیست بهمن محمدیاری نماینده ادوار مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال برای شورای شهر ماسال روز دوشنبه نهایی می شود.

لیست بهمن محمدیاری نماینده ادوار مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال برای شورای شهر ماسال روز دوشنبه نهایی می شود.

آنطور که گغته می شود اگر محمدرضا عاشری  از رقابتها کنار گذاشته شود، علیرضا عباسی به این لیست اضافه خواهد شد.

به گزارش کادوس، نزدیکان بهمن محمدیاری برای انتخابات شورای شهر ماسال در انتظارند تا لیست نهایی نماینده اسبق تالش به آنها اعلام شود؛ لیستی که قرار بود هفته گذشته اعلام شود اما مشکلات پیش روی دریافت تایید صلاحیت محمدرضا عاشری انتشارش را به تعویق انداخت.

حالا اما قرار است در خصوص این لیست روز دوشنبه تصمیم نهایی اتخاذ شود.
آنطور که گفته می شود اگر به هر دلیلی محمدرضا عاشری از ادامه رقابت انتخاباتی باز ماند، علیرضا عباسی جای او را در لیست حمایتی ۵ نفره شورای شهر خواهد گرفت.