لیست طرفداران بهروزی فر در انتخابات شوراهای شهر و روستای فومن و شفت چه کسانی خواهند بود؟
لیست طرفداران بهروزی فر در انتخابات شوراهای شهر و روستای فومن و شفت چه کسانی خواهند بود؟

به گزارش فومنات و در آستانه اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدها از سوی هیات نظارت، حلقه نزدیک به نماینده فومن و شفت در تلاشند تا لیستی متحد برای شوراهای شهر و روستا ارائه کنند.

به گزارش کادوس و در آستانه اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدها از سوی هیات نظارت، حلقه نزدیک به نماینده فومن و شفت در تلاشند تا لیستی متحد برای شوراهای شهر و روستا ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، اختلاف نظرها بین این حلقه کار تنظیم و ارئه لیست نامزدها را با چالش اساسی مواجه کرده است.
آنطور که گفته می شود، برخی نامزدهای سرشناس انتخابات در شورای شهر فومن و شفت حاضر به قرار گرفتن نامشان در این لست نشده اند وتصمیم به حضور مستقلانه در انتخابات گرفته اند.

این موضوعی از آنجایی حائز اهمیت است که همواره و طی سالیان سال، انتخابات شوراهای شهر و روستا برای نمایندگان مجلس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و هیچ نماینده دوست ندارد که این جایگاه ها را از دست بدهد.

در خبرهای بعدی خواهیم گفت کدام نامزدها درکدام مناطق نزدیک به کدام جریان ها هستند.