قیمت پراید هاچ بک به 117 میلیون تومان رسید
قیمت پراید هاچ بک به 117 میلیون تومان رسید

دلالان بازار خودرو بدون هیچ گونه نظارتی جولان می دهند و هر قیمتی که دلشان بخواهد بر روی هر خودرویی لحاظ می کنند.

در شرایطی که هیچ گونه کنترلی بر بازار خودرو وجود ندارد، قیمت خودروی پراید با عبور از 100 میلیون تومان رکورد تازه ای از خود بجای گذاشته است.

به گزارش کادوس گیلان، این روزها  و در بازار بی حساب و کتاب خوردو، دلالان بیش از هر زمان دیگری جولان می دهند و بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند یا زحمتی پیش رویشان باشد، حسابی جیب مردم را خالی می کنند.

قیمت پراید طی روزهای گذشته از 100 میلیون تومان گذشته اما خبرها نشان می دهد این دلالان حتی پا را فراتر از این قیمتها نیز گذاشته و پراید هاچ بک را به مبلغ 117 میلیون تومان قیمت گذاری کرده اند.

این مبلغ در شرایطی است که تنها 2 سال پیش و در چنین روزی با همین مقدار پول هر فرد ایرانی می توانست 3 خودروی 206 صفر کیلومتر را به صورت همزمان خریداری نماید.