فعال اصلاح طلب گیلان: برای انتخابات برنامه ای نداریم
فعال اصلاح طلب گیلان: برای انتخابات برنامه ای نداریم

قاسم صیاد از فعالان سیاسی اصلاح طلب گیلان در گفتگو با کادوس گیلان، گفت: اصلاح طلبان  ماسال تا این لحظه برنامه ای برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند.

قاسم صیاد از فعالان سیاسی اصلاح طلب گیلان در گفتگو با کادوس گیلان، گفت: اصلاح طلبان در گیلان و ماسال تا این لحظه برنامه ای برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند.

صیاد در ادامه افزود: در بین بزرگان جریان اصلاح طلبی این اجماع وجود دارد که به هیچ عنوان روی گزینه های نیابتی سرمایه گذاری نکنند و این موضوع در سطوح پایین تر نیز پذیرفته شده است.

این فعال سیاسی همچنین در رابطه با انتخابات شوراهای شهر نیز می گوید: شرایط در این دوره به گونه ای نیست که اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات شوراهای شهر از انگیزه کافی برخوردار باشند.

او در ادامه و در خصوص احتمال برپایی ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان در شهرستانهای مختلف گیلان نیز گفت: این موضوع زمانی اتفاق خواهد افتاد که گزینه اصلاح طلب تمام قد داشته باشیم.

قاسم صیاد محمد قوچانی گیلان