عدم رعایت فاصله گذاری نماینده تالش در دیدار با مدیرعامل بانک ملت گیلان
عدم رعایت فاصله گذاری نماینده تالش در دیدار با مدیرعامل بانک ملت گیلان

انتشار تصویری از حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در ایسنتاگرام واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشت.

انتشار تصویری از حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در دیدار با مدیرعامل بانک ملت گیلان جنجال ساز شد.

به گزارش کادوس در این تصویر نه تنها اعضای حاضر در جلسه ماسک بر صورت نداشته بلکه کمترین فاصله اجتماعی را نیز رعایت نکرده اند.

کاربران در شبکه های اجتماعی با انتقاد از عدم رعایت پروتکلوهای بهداشتی توسط حسن محمدیاری یکی از کسانی که نقش قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن را در کشور دارد را مورد نکوهش قرار داده اند.