عارف: حوادث آبان ماه باعث شرمندگی همه مسئولان شد
عارف: حوادث آبان ماه باعث شرمندگی همه مسئولان شد

عارف می گوید: حرف و حدیث های فراوانی درباره حوادث آبان ماه وجود دارد که متاسفانه تاکنون هیچ مرجع رسمی در این خصوص پاسخگو نبوده است.

رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: حرف و حدیث های فراوانی درباره حوادث آبان ماه وجود دارد که متاسفانه تاکنون هیچ مرجع رسمی در این خصوص پاسخگو نبوده است.

محمدرضا عارف در دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان با رابطان استانی گفت: «هنر اصلاح طلبان پیروزی در شرایط سخت است»!

عارف در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «حوادث آبان ماه باعث شرمندگی همه مسئولان شد. در اجرای تغییر نزخ بنزین بی تدبیری صورت گرفت. حرف و حدیث های فراوانی درباره حوادث آبان ماه وجود دارد که متاسفانه تاکنون هیچ مرجع رسمی در این خصوص پاسخگو نبوده است»

رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنین بر تداوم دلجویی از خانواده آسیب دیده گان تاکید کرد.

عارف در ادامه گفت: «از هیات های اجرایی که با محوریت دولت شکل گرفته اند برای رد صلاحیت کاندیدهای شاخص جریان اصلاح طلب  گلایه جدی داریم، هیات نظارت جبران کند.»

وی افزود: «هیات های اجرایی و نظارت انتخاب را  به مردم واگذار کنند. در تایید صلاحیت ها باید مر قانون رعایت شود».

عارف گفت: «در برخی استانها در  رد صلاحیت ها افراط صورت گرفته است».

وی خاطرنشان کرد: «با برخی آیه یاس خواندن ها در زمین رقیب بازی نکنیم. اگر در درون جبهه اصلاحات کوتاه نیاییم ،فضا را برای رقیب آماده می کنیم».

عارف گفت: «باید مناسب ترین فرد با مقبولیت عامه در هر حوزه انتخاب شود. وحدت و انسجام جبهه اصلاحات نباید قربانی فرد و افراد شود.»

رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرد: «طرح سرا هزینه های تهیه لیست را کاهش می دهد».

عارف در شرایطی این سخنان را بر زبان می آورد که بسیاری مجلس را مقصر اصلی جریانات اخیر کشور میدانند و معتقدند این نهاد استقلال لازم را در تصمیم گیری ها نداشته است، اما با این حال این نماینده مجلس نیز مانند دیگران توپ را به زمین دیگران انداخته و معتقد است افراد دیگری باید استعفا می دادند!