صلاحیت حسن محمدیاری در هیات نظارت استان گیلان تایید شد
صلاحیت حسن محمدیاری در هیات نظارت استان گیلان تایید شد

برادر بهمن محمدیاری رسما وارد انتخابات مجلس تالش شد.

دقایقی پیش بررسی صلاحیت حسن محمدیاری برای نامزدی در انتخابات مجلس تالش از سوی هیات نظارت بر انتخابات استان گیلان تایید شد.

نام این چهره به دلیل نسبتی که با بهمن محمدیاری نماینده سابق مجلس تالش دارد بر سر زبانها افتاده و برای بسیاری حضور این دو برادر در انتخابات جالب توجه بوده است.

حسن محمدیاری پیشتر در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده بود اما پس از رد صلاحیت برادر بزرگتر خود حوزه انتخابیه خود را به تالش منتقل کرد.

این دو برادر در چند وهله در کنار یکدیگر جلسات انتخاباتی را برگزار کرده و با استقبال نسبتا بیشتری به نسبت سایر نامزدها روه به رو بوده اند.

اما حالا باید به انتظار نشست و دید آیا مردم از او همچون بهمن محمدیاری استقبال خواهند کرد یا خیر؟