شکری به خاطر 20 هزار رای چوکا را رها کرد
شکری به خاطر 20 هزار رای چوکا را رها کرد

نمایند ادوار تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس مدعی شده محمود شکری به دلیل عدم کسب آرا تیم فوتبال چوکا را رها کرده است!

نمایند ادوار تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس مدعی شده محمود شکری به دلیل عدم کسب آرا تیم فوتبال چوکا را رها کرده است!
بهمن محمدیاری در گفتگویی با نشریه سرمایه گفته “پس از آنکه حسن محمدیاری (برادرش) به مجلس راه یافت، نماینده پیشین(محمود شکری) تیم را رها کرد.

او مدعی شد که در آن مقطع، عوامل تیم را به فرمانداری فرا خوانده اما هنگامی که از هادی صادقی مدیرعامل تیم، شرایط را جویا شده او در پاسخ گفته:
ما با نماینده وقت در رابطه با تیم تماس گرفتیم ایشان گفتند که تیم بیست هزار رای برای من باید می آورد! پس کو رای من!؟ بنده دیگر هیچ حمایتی از تیم نخواهم کرد.

محمدیاری گفت محمود شکری با این استدلال تیم را رها کرده و تیم در بلاتکلیفی محض قرار می گیرد. در آن مقطع با حمایت همه جانبه نماینده ، هادی صادقی با مالک وقت آرش ریاضی مند تیم را مدیریت می کردند و در یک شرایط نابسامان تیم را به لیگ یک صعود کرد.

  • نویسنده : پریسا رحمتی
  • منبع خبر : سرمایه