شهروند ماسالی از چنگال پلنگ گریخت!
شهروند ماسالی از چنگال پلنگ گریخت!

یک شهروند ماسالی با خوش شانسی از چنگال پلنگ وحشی رهایی یافت.

منابع محلی در ماسال از حمله پلنگ به یک دامدار خبر داده اند.
این پدیده هرزچندگاهی در مناطق بالادستی ماسال رخ می دهد که در اتفاقی که اخیرا رخ داده مرد میانسالی توانسته با خوش شانسی از چنگال این پلنگ رهایی یابد.
آنطور که در اخبار آمده، این فرد به هنگام فرار از تپه ای به پایین پرت شده و پس از این ماجرا پلنگ مورد نظر از صحنه متواری شده است.
این اتفاق در روستای چسلی در فاصله 13 کیلومتری از مرکز شهرستان ماسال رخ داده است.
– تصویر اینرنتی است.