شنیده ها از روند تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر ماسال
شنیده ها از روند تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر ماسال

گفته می شود روند بررسی صلاحیت کاندیدای شورای شهر در هیات های نظارت آغاز شده و در این میان تایید صلاحیت ۳ نامزد انتخاباتی شوراهای شهر و روستا با چالش مواجه شده است.

گفته می شود روند بررسی صلاحیت کاندیدای شورای شهر در هیات های نظارت آغاز شده و در این میان تایید صلاحیت ۳ نامزد انتخاباتی شوراهای شهر و روستا با چالش مواجه شده است.

بر اساس این گفته ها، مستنداتی از شهرستان ماسال برای هیات نظارت ارسال شده که هنوز مشخص نیست میزان تاثیرگذاری آنها بر روند تایید صلاحیت این ۳ نامزد به چه اندازه خواهد بود.
به گزارش کادوس گیلان، این در شرایطی است که پیش از این تمامی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا توسط هیات اجرایی انتخابات مورد تایید قرار گرفته بودند.

انتخابات شورای شهر ماسال کمتر از ۷۰ روز دیگر و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و باید دید در نهایت چه آرایش سیاسی در منطقه پدیدار خواهد شد.