شنیده ها از انتخابات مجلس رشت
شنیده ها از انتخابات مجلس رشت

شنیده های سیاسی بیانگر آن است که لیست انتخابات مجلس رشت دستخوش تحولات عمده ای نسبت به بررسی مرحله نخست شده است.

تنها چند روز دیگر تا اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده مجلس رشت پس از بررسی هیات نظارت بر انتخابات گیلان باقی مانده و قرار است به زودی اسامی اعلام شوند.

در این بین اما شنیده های سیاسی نشان می دهد در این مرحله از بررسی صلاحیتها تفاوت عمده ای نسبت به لیست ابتدایی که از سوی هیات اجرایی ارسال شده بود خواهیم بود، به نحوی که در بین اسامی که رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت را دریافت می کنند، نام چهر های سرشناسی به گوش می رسد.

در این بین از نمایندگان ادوار گرفته تا برخی چهره های نسبتا مطرح جریان اصلاح طلب بر سر زبانها افتاده و شنیده می شود تعدادی از آنها نتوانسته اند این مرحله از تایید صلاحیت انتخابات را با موفقیت پشت سر بگذارند.

به زودی گرارش بیشتری از روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رشت و حواشی آن در پایگاه خبری کادوس منتشر خواهد شد.