سید کاظم دلخوش پیروز انتخابات مجلس صومعه سرا شد
سید کاظم دلخوش پیروز انتخابات مجلس صومعه سرا شد

نتیجه شمارش آرای انتخابات صومعه سرا به پایان رسید و کاظم دلخوش بار دیگر راهی بهارستان شد.

سید کاظم دلخوش اباتری برای سومین بار به عنوان نماینده مردم شهرستان صومعه سرا راهی بهارستان شد.

در حوزه ی انتخابیه صومعه سرا سید کاظم دلخوش اباتری ۲۸۱۷۰ و محمدنقی رنجبر چوبه ۲۴۰۳۴ به ترتیب بیشترین آرا را از آن خود کردند که در نهایت سید کاظم دلخوش با کسب حد نصاب آرا پیروز این رقابت نام گرفت.