سه نامزد نزدیک به بهمن محمدیاری در انتخابات شورای شهر تقریبا قطعی شده اند
سه نامزد نزدیک به بهمن محمدیاری در انتخابات شورای شهر تقریبا قطعی شده اند

تصاحب کرسی های شورای شهر ماسال و به تبع آن انتخاب شهردار همواره از اهمیت خاصی برای بهمن محمدیاری و جریان نزدیک به او برخوردار بوده است.

تلاشها برای تهیه لیست مشترک شورای شهر ماسال از سوی جریان نزدیک به بهمن محمدیاری ادامه دارد و تا کنون حضور سه نفر در این لیست قطعی شده است.

در این لیست نام دو عضو فعلی شورای شهر و یک جوان ورزشکار دیده می شود که در خبرهای بعدی به طور کامل به این اتفاق و حواشی مروبط به آن خواهیم پرداخت.
تصاحب کرسی های شورای شهر ماسال و به تبع آن انتخاب شهردار همواره از اهمیت خاصی برای بهمن محمدیاری و جریان نزدیک به او برخوردار بوده است.
مکانیزم این جریان به این شکل است که همواره و در زمان انتخابات شورای شهر لیستی متمرکز 6 تا 8 نفره از سوی تیم انتخاباتی بهمن محمدیاری تهیه می شود که در آن رای دادن به 3 عضو برای همه اجباری و انتخاب 2 عضو دیگر به انتخاب خودشان اما از همان لیست 5 نفره خواهد بود.

حالا و در آستانه انتخابات شورا بار دیگر تلاشها برای تصاحب کرسی های شورای شهر ادامه دارد و آنطور که به نظر می رسد تا کنون 6 چهره در این لیست قرار گرفته که نام سه نفر از آنها در بین گزینه های اصلی به جهت حمایت قرار گرفته است.

در خبرهای آتی به نام افراد و حواشی مربوط به آنها بطور کامل خواهیم پرداخت.