سه لیست “مخفی” برای سه شهردار ماسال تهیه می شود!
سه لیست “مخفی” برای سه شهردار ماسال تهیه می شود!

در شرایطی که بر خلاف دوره های گذشته انتخابات شوراها، شهر ماسال روزهای آرامی را سپری می کند، با این حال اما سه لیست انتخاباتی درحال شکل گیری است.

در شرایطی که بر خلاف دوره های گذشته انتخابات شوراها، شهر ماسال روزهای آرامی را سپری می کند، با این حال اما سه لیست انتخاباتی درحال شکل گیری است.

در خبرهای آتی، به این موضوع خواهیم پرداخت که کدام افراد در کدام لیست قرار می گیرند و برای بدست گرفتن سکان شهرداری ماسال توسط چه شخصی تلاش میکنند.
بیشتر از ۲ ماه دیگر تا برگزاری انتخابات باقی مانده و بر خلاف دوره های گذشته خبری از فضای انتخاباتی در شهرستان ماسال مشاهده نمی شود، موضوعی که باید دید در ادامه دچار تحول خواهد شد یا خیر!؟