سرانجام شهرداری شاندرمن چه خواهد شد!؟
سرانجام شهرداری شاندرمن چه خواهد شد!؟
گزارشها نشان می دهد، کار حجت اله باباپور برای نشستن بر روی صندلی شهرداری شاندرمن بسیار دشوار خواهد بود.

به گزارش کادوس گیلان: استعلام رسمی نشریه ما از مراکز مربوطه در خصوص وضعیت شهرداری شاندرمن در ادامه آمده است: ” کماکان ابلاغیه استانداری گیلان مبنی بر مخالفت با
شهردار شدن حجت باباپور به قوت خود باقی است.” در عین حال نامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش به جهت موافقت با ماموریت پست
شهرداری شاندرمن، در معاونت امور شهری در دست بررسی است.
اما این ماموریت یک ساله است و احکام وزارت‌ برای شهرداران چهار ساله خواهد بود و چنین امکانی برای این نامزد وجود نخواهد داشت.