سخنگوی شورای نگهبان: گزارش دلخوش پس از تعیین صلاحیت به دست ما رسید!
سخنگوی شورای نگهبان: گزارش دلخوش پس از تعیین صلاحیت به دست ما رسید!

سخنگوی شورای نگهبان می گوید برخی گزارش‌ها در خصوص نماینده یادشده و یکی دیگر از نماینده‌ها پس از تایید صلاحیت و برگزاری انتخابات به‌دست ما رسید.

در جلسه اخیر شورای نگهبان خبرنگار رویداد۲۴ از کدخدایی پرسید که «چندی پیش یکی از نمایندگان تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که فساد آقای کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا شبکه‌ای نبوده است و پس از جلسه با ایشان بنا شد پول حاصل از این فساد به بیت‌المال برگردانده شود، از این‌رو ما هم در مجلس اعتبارنامه ایشان را تایید کردیم. این صحبت مورد تایید شورای نگهبان است و پیگیری این موضوع به چه صورت انجام خواهد شد؟ و چرا دستگاه‌های نظارتی و شورای نگهبان تا پیش از انتخابات از این موضوع غافل بودند؟»

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال گفت برخی گزارش‌ها در خصوص نماینده یادشده و یکی دیگر از نماینده‌ها پس از تایید صلاحیت و برگزاری انتخابات به‌دست ما رسید.
از این‌رو ما اطلاعات خود را در اختیار مجلس گذاشتیم و طبق قانون، پیگیری این موضوع پس از انتخابات بر عهده مجلس است و ما هم نخواستیم در حیطه وظایف مجلس دخالت کنیم.
روند بررسی اعتبارنامه نماینده‌ها وظیفه قانونی مجلس است و نباید کاری کرد که این اختیار مخدوش شود، پس ما به‌درستی و براساس قانون ورود پیدا نکردیم. حال برای شفاف‌سازی و اطلاع از این موضوع باید این سوال را از مجلس مطالبه کرد و در این خصوص، موضوع به ما مرتبط نمی‌شود.

این در شرایطی است که پیشتر نمایندگان مجلس قصد داشتند اعتبارنامه کاظم دلخوش و غلامرضا تاجگردون را رد کنند اما بعد از مدتی از بررسی اعتبار نامه دلخوش منصرف شدند و یکی از این نمایندگان گفت که دلخوش فساد داشته اما نوع فساد او تفاوت داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال گفت برخی گزارش‌ها در خصوص نماینده یادشده و یکی دیگر از نماینده‌ها پس از تایید صلاحیت و برگزاری انتخابات به‌دست ما رسید. از این‌رو ما اطلاعات خود را در اختیار مجلس گذاشتیم و طبق قانون، پیگیری این موضوع پس از انتخابات بر عهده مجلس است و ما هم نخواستیم در حیطه وظایف مجلس دخالت کنیم.
روند بررسی اعتبارنامه نماینده‌ها وظیفه قانونی مجلس است و نباید کاری کرد که این اختیار مخدوش شود، پس ما به‌درستی و براساس قانون ورود پیدا نکردیم. حال برای شفاف‌سازی و اطلاع از این موضوع باید این سوال را از مجلس مطالبه کرد و در این خصوص، موضوع به ما مرتبط نمی‌شود.

صحبت‌های کدخدایی در حالی مطرح می شود که شورای نگهبان بعضی نمایندگان را بعد از پیروزی در انتخابات رد صلاحیت کرده است. یکی از این نمایندگان سینا کمالخانی منتخب تفرش بود که اتفاقا بعد از برگزاری انتخابات، از حضور او جلوگیری شد، با این حال درباره کاظم دلخوش اباتری این مسیر انجام نشد و شورای نگهبان آن را به بررسی اعتبارنامه‌ها توسط خود نمایندگان موکول کرد!