زنان خانه دار را تنبل و بیکار ننامیم!
زنان خانه دار را تنبل و بیکار ننامیم!

بررسی آمارها نشان می دهد میزان تولید ناشی از فعالیت های اقتصادی زنان خانه دار در رتبه سوم بعد از بخش خدمات و کشاورزی قرار میگیرد که به عبارتی حدود ۲۰درصد GDP را به خود اختصاص میدهد.

بنام خالق خوبی ها
“زنان خانه دار را تنبل و بیکار خطاب نکنیم”

متاسفانه در بسیاری از جوامع، بخصوص در کشور ما، زنان خانه دار همواره مورد قضاوت ناعادلانه مردان و حتی زنان قرار گرفته و بارها و بارها شنیده شده که مرد، همسر خود را به الفاظی چون: تنبلی و بیکاری نسبت داده؛ صرفا به این دلیل که همسرش صاحب شغل یا درآمد نیست!

برای بررسی بیشتر این مساله گوشه ای از کارهای زنان خانه دار را مورد بحث قرار می دهیم؛ از جمله:

۱.نظافت اشپزخانه، سرویس بهداشتی ، اتاق ها، پذیرایی و … هر کدام  نیاز به نیروی متخصص دارد که با دستمزد و ساعات مشخص اقدام به کار میکنند، در حالی که نیروهای خدماتی ممکن است کارهایی مانند پاک کردن شیشه ها ، شستن فرش و باغبانی را انجام ندهند و این کارها شغلی مجزا محسوب می شوند که نیازمند نیرو با تخصص خاص خواهد بود.

۲.کسانی که برای آشپزی استخدام میشوند معمولا نظافت منزل را انجام نمیدهند.

۳.افرادی نیز هستند برای پذیرایی از مهمان ها و کار خرید مهمانی و پختن غذا برای آنها، از افرار متخصص کمک می گیریند که برای این کار نیز آنها را استخدام میکنند.

۴.رسیدگی به بهداشت فردی و بازی و نگهداری از کودکان که توسط پرستار انجام می گیرند، این مورد نیز در مقابل دریافت حقوق بوده،  حال آنکه این پرستاران عموما ۸ساعت کار میکنند و ….!

ناگفته نماند؛ تمامی این مشاغل ساعات کاری مشخص و حقوق دارند به همراه مزایای بیمه و مرخصی را شامل می شوند،موضوعی که در خصوص زنان خانه دار صدق نمی کند!

بررسی آمارها نشان می دهد میزان تولید ناشی از فعالیت های اقتصادی زنان خانه دار در رتبه سوم بعد از بخش خدمات و کشاورزی قرار میگیرد که به عبارتی حدود ۲۰درصد GDP را به خود اختصاص میدهد.

در تحقیق مشابه و دیگری که در سال۱۳۷۹ بر اساس اطلاعات گرد آوری شده از ۲۵۰نفر خانم خانه دار انتخاب شده با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در شهر اردل انجام شد بر اساس نتایج بدست آمده از آن، سهم زنان در ارزش افزوده خانوار رقمی بالغ بر ۶۰درصد و سهم مردان ۱۵درصد و سهم فرزندان ۱۱درصد و سهم سایر افراد خانوار ۹درصد بوده است(افسانه امیدی)
حالا از خودتان سوال کنید آیا آن زن خانه داری که تنبل و بیکار خطابش میکنند چند شغل به طور همزمان بدون ساعت کاری مشخص و حقوق و مرخصی و بیمه و مزایا انجام میدهد!؟

  • نویسنده : سارا استوار