زمین لغزش در ییلاق اولسبلنگاه آغاز شده است
زمین لغزش در ییلاق اولسبلنگاه آغاز شده است

عباس میره جینی می گوید”شکستهای پیوسته ای که در مناطق بالادستی ییلاق اولسبلندگاه به وجود آمده می تواند نشانه های اولیه ای از یک فاجعه زیست محیطی باشد.”

به گزارش کادوس، اخیرا در نقاط بالادستی اولسبلنگاه شکاف هایی به صورت پله پله در زمین ایجاد شده اند، در این رابطه از یک فعال زیست محیطی علت را جویا شده ایم:

عباس میره جینی فعال زیست محیطی در این رابطه می گوید “شکستهای پیوسته ای که در مناطق بالادستی ییلاق اولسبلندگاه به وجود آمده می تواند نشانه های اولیه ای از یک فاجعه زیست محیطی باشد.”
او می گوید “در سالهای اخیر با انتقال آب چشمه ها و رهاسازی آنها در مسیر هایی خارج از حالت معمول، یعنی دستکاری در طبیعت موجب حرکت لایه های زمین شده و هر ساله چندین سانتیمتر خاک منطقه جا به جا می شوند به حدی که بسیاری از کلبه های چوبی دچار رانش هستند.”

میره جینی می گوید با وضعیت فعلی اگر روزی کوه اولسبلنگاه کاملا به حرکت درآید و سرازیر شود نباید چندان تعجب کنیم!

او افزود یکی از راه های جلوگیری از فرسایش و رانش زمین کاشت درخت و هدایت آب ها به دره های اصلی است؛ جایی که هزاران سال پیش به وجود آمده است.

به عقیده بنده مسئولان مربوطه می بایست تا دیر نشده برنامه ای مدون و جامع به جهت جلوگیری از این فاجعه بزرگ تهیه و اجرا نمایند.