رکورد بستری کرونا در ماسال شکسته شد
رکورد بستری کرونا در ماسال شکسته شد

به گزارش کادوس گیلان، همزمان با آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور، تعداد بیماران بستری شده در بخش ویژه کرونای ماسال به ۳۰ نفر رسید.

به گزارش کادوس گیلان، همزمان با آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور، تعداد بیماران بستری شده در بخش ویژه کرونای ماسال به ۳۰ نفر رسید.

گزارشات میدانی خبرنگار ما نشان می دهد که حال ۲ تن از بیماران بستری شده در بیمارستان رسالت ماسال وخیم است.
این در حالی است که تعداد تختهای این مرکز درمانی ۳۲ تخت بوده و برای نخستین باری است که این حجم از تختهای آن به دلیل کرونا ویروس اشغال شده است.

شهرستان ماسال از چندی پیش فعالیت برخی از اصناف را محدود کرده اما با این حال برخی اصناف که اجازه فعالیت دارند توجه خاصی به رعایت پروتکلها نداشته و بسیاری از آنها هنوز هم که هنوز است نه اعتقادی به پوشش ماسک داشته و نه آنکه فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند.