روزانه 300 تن مرغ گیلان به سایر استانها می رود!
روزانه 300 تن مرغ گیلان به سایر استانها می رود!

نماینده پارلمانی اتاق اصناف گیلان در کشور می گوید تفاوت قیمت مرغ بین گیلان با تهران و مازندران سبب کمیاب شدن آن در سطح گیلان شده است.

سید هادی رشیدی نماینده پارلمانی اتاق اصناف گیلان در کشور می گوید روزانه تنها 100 تن مرغ در این استان عرضه می شود در حالی که تولیدات روزانه گیلان بین 450 تا 500 تن است.

رشیدی گفت: استان گیلان روزانه به توزیع 250 تن مرغ نیازمند است اما با این حال تنها 100 تن از آن در کل استان توزیع می شود و این موضوع سبب کمیاب شدن مرغ در شهرستانهای گیلان شده است.

وی افزود: استان گیلان به لحاظ تولید مرغ مشکلی ندارد و روزانه بین 450 تا 500 تن مرغ در آن کشتار می شود اما نزدیک به 350 تن از آن به استانهای همجوار و یا تهران ارسال می شود.

عضو اتاق اصناف کشور قیمت پایین مرغ به نسبت سایر استانها را دلیلی برای ارسال آن به آنها دانسته و گفت: چطور می شود مرغی که در تهران و مازندران کیلویی 35 هزار تومان فروخته می شود را در گیلان با 19 هزار تومان عرضه کرد!؟ این تفاوت قیمت سبب انگیزه انتقال آن به سایر استانها می شود.

سید هادی رشیدی در ادامه با اشاره به مشکلات مرغداریها در تهیه دان مرغ و همچنین افزایش بهای تمام شده آنها، خواستار حمایت دولت از این صنف به جهت تعدیل قیمتی و افزایش میزان عرضه آن در سطح استان شد.

رشیدی در این رابطه افزود: با این شرایط نه دیگر قدرت خریدی برای مردم باقی مانده و نه دیگر مرغداری ها می توانند با مشکلاتشان کنار بیایند و موضوع حمایت دولت باید هر چه سریعتر انجام گیرد.