رتبه چهارم ایران در شاخص بیماران بد حال کرونایی
رتبه چهارم ایران در شاخص بیماران بد حال کرونایی
با کاهش میزان بستری ها در این ماه سیری نزولی گرفته و اکنون در سطح 14.55 درصد قرار گرفته است. این روند کاهشی اما در بستری های بدحال درمقایسه با آمار دیگر کشورهای جهان سیر کند تری داشته است.

در روزهای ابتدایی پاییز در سال جاری روند ابتلابه کرونا در ایران مسیری نزولی پیدا کرده و به تبع آن روند مرگ ومیر و بستری ها نیز نزولی شد. اما این کاهش در آمارهای کرونایی در ایران چند نکته مهم در این هفته داشته است. نخست آن که هنوز به نسبت سال گذشته در سطح بالایی قرار داشته و دوم آن که در بین آمارهای کرونایی جهان در برخی متغیرها رتبه خطرناکی را به ثبت رسانده است.

روند نزولی ابتلا به کرونا در ایران

شمار مبتلایان روزانه به کرونا درایران در روز ۲۳ مهر ماه برابر با ۱۱ هزار و ۸۵۷ نفر بوده که نسبت به روز قبل خود تغییر چندانی نداشته است.
روند میانگین ابتلا به کرونا در مهر ماه نشان می‌دهد از ابتدای پاییز تا نوزدهمین روز این ماه شمار مبتلایان به کرونا در ایران تقریبا ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده و در روندی نزولی را به مرور از خود برجای گذاشته است.

اما طبق روندهای آماری به نظر می رسد کف روند ابتلا در این روز به ثبت رسیده و پس از آن دوباره ابتلا شروع به روندی افزایشی کرده است. البته هنوز مشخص نیست این خیز چقدر دوام آورده و تا کجا ادامه پیدا کند؟

به طور کلی در مقایسه میانگین ابتلا به کرونا در ایران با یک سال گذشته مشاهده می‌شود باوجود سیر نزولی شیوع این ویروس اما هنوز تعداد مبتلایان روزانه ۱۷۸ درصد بیشتر از سال گذشته  است.

 

کاهش شدت بستری های کرونایی در ایران

از میزان مبتلایان  به کرونا در روز ۲۳ مهر ماه تقریبا هزار و ۵۹۱ نفر در بیمارستان ها بستری شده اند. روند میانگین هفتگی بستری ها  در این مدت نشان می‌دهد در اولین ماه پاییزی کشور تعداد بستری ها افت و خیز قابل توجهی را به ثبت رساند.
طبق روند های آماری نسبت بستری به ابتلا کرونا تا نیمه مهر ماه برابر با ۱۵ درصد شده و سیری صعودی داشته است.
پس از آن با کاهش میزان بستری ها این نسبت سیری نزولی گرفته و اکنون در سطح ۱۴٫۵۵ درصد قرار گرفته است.
این روند کاهشی اما در بستری های بدحال درمقایسه با آمار دیگر کشورهای جهان سیر کند تری داشته است.

رتبه چهارم ایران در تعداد بیماران بدحال روزانه

در روز ۲۳ مهر ماه ۴ هزارو ۹۲۴ نفر در بخش بیماران بدحال کرونایی بستری شدند.

این در حالی است که میزان ثبت شده این شاخص در دو روز قبل برابر با ۵ هزار و ۲۴ نفر بوده است.

مقایسه سطح میزان بستری های بدحال کرونایی در روز ۲۱ مهر ماه با سایر کشورهای جهان نشان می دهد در این روز بیشترین میزان بیمار بدحال کرونایی در ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده که برابر با ۱۶ هزار و ۱۴۱ نفر بوده است.
رتبه دوم این شاخص نیز با میزان ۸ هزار و ۹۵۰ نفر متعلق به هند بوده است.
در این در جه بندی ایران رتبه چهارم را داشته که البته با روند کاهشی این رتبه نیز در مسیر نزولی واقع شده است.

  • نویسنده : سارا استوار
  • منبع خبر : پایگاه خبری خبر فوری