راه سوباتان تالش مسدود نخواهد شد
راه سوباتان تالش مسدود نخواهد شد

اداره کل میراث فرهنگی گیلان تصمیم اداره میراث تالش در خصوص مسدودسازی جاده ییلاقی سوباتان را وتو کرد.

علی رغم درخواست اداره میراث فرهنگی تالش در خصوص مسدودسازی راه های دسترسی منطقه گردشگری سوباتان در روزهای 14 و 15 خرداد این مسیر باز خواهد بود.

اداره میراث فرهنگی تالش در نامه ای  اعلام کرده بود که در ایام ارتحال امام (ره) و سالروز قیام ١۵ خرداد تمام راه های دسترسی به منطقه سوباتان در روزهای ١۴ و ١۵ خرداد مسدود میباشد.
این اداره امکان هنجارشکنی مسافران در این ایام را علت این مسدود سازی عنوان کرده بود!

اما این اقدام بلافاصله طی نامه ای از سوی  اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان وتو شد و این سازمان اعلام کرد:

نامه مسدود کردن جاده سوباتان کن لم یکن و بلااثر گردید و راه دسترسی به سوباتان در ایام ١۴ و ١۵ خرداد مسدود نخواهد شد.

اداره میراث فرهنگی تالش نیز پیرو نامه اداره کل ، اعلام کرد جاده سوباتان در ایام ١۴ و ١۵ خرداد مسدود نخواهد شد و نامه قبلی باطل گردید.