رئیس آینده آموزش و پرورش ماسال کیست؟
رئیس آینده آموزش و پرورش ماسال کیست؟

آموزش و پرورش ماسال همواره و طی سالیان سال، پاشنه آشیل همیشگی انتخابات مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال بوده است.

*مجتبی حیدری

آموزش و پرورش ماسال همواره و طی سالیان سال، پاشنه آشیل همیشگی انتخابات مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال بوده است.

از سالیان دور آموزش و پرورش در شهرستان ماسال با تغییر نماینده اولین اداره ای بود که رئیسش تغییر میکرد و رئیس همسو با نماینده وقت مدیریت آن را به عهده میگرفت و این روند از گذشته تا به امروز ادامه داشته است .

از عرفانی گرفته تا محمدیاری و اسلامدوست وشکری همه در ابتدا دست به تغییر مدیران زده و شخص مد نظر خود را در این اداره به خدمت گرفته اند.

جز شکری که در چهار سال دوم زورش به مدیر کل آموزش و پرورش نرسیدو رئیس انتخابی او جایش را به فرد مد نظر دولت داد..

حال دوباره با به کرسی نشستن محمد یاری و بازنشستگی مدیر کنونی آموزش و پرورش بحث بر سر مدیر آینده آموزش و پرورش بر سر زبان افتاده اما اینبار با سمت و سویی متفاوت از قبل انتخاب

این پست آغاز شده است.

در این بین نامهایی به گوش میرسدکه مختصر به هر یک از آنها میپردازیم.:

نفر اول مهدی جمالی فرد عضو شورای

شهر ماسال که دبیر آموزش وپرورش ماسال است.جمالی فرد با حضور در تیم انتخاباتی محمدیاری مجوز ورود به شورای شهر را گرفت و هم اکنون خود را جز گزینه های مدیریت آموزش و پرورش معرفی نموده و این ظرفیت را در خود دیده که میتواند در این پست کار آمد تر باشد تا شورای شهر.

البته جمالی فرد در شورا کارنامه موفقی از خود بر جا نگذاشته است از انتخابات شهردار و حرف و حدیث های این انتخاب تا عدم گزارش عملکرد ماهیانه و عدم شفافیت در شورا تا بحث استیضاح شهردار فعلی ماسال وعدم تحقق حتی یک وعده انتخاباتی را میتوان در کارنامه ناموفق این گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش دید.

از گزینه هایی که در این مسیر همراه جمالی فرد هستند تا به این پست دست یابد میتوان به حاجب نجفی عضو دیگر شورا که جزو یاران نزدیک محمدیاری است و میتوان دست راست محمدیاری در ماسال اورا به حساب آورداشاره نمود .

باید دید آیا جمالی فرد در آموزش و پرورش در صورت انتخاب به عنوان مدیرمیتواند موفق باشد یا همچون شورا از عمل به وعده ها باز میماند؟ آیا این انتخاب

میتواند آرای فرهنگیان را در سبد محمدیاری بریزد و آیا جمالی فرد این کاریزما را دارد؟

نفر دوم سید ارژنگ حسینی آموزگار آموزش و پرورش ماسال که معاونت این اداره به مدت هشت سال در کارنامه خود دارد. حسینی شخصیتی آرام داشته و ارتباط خوبی که با سایر فرهنگیان دارد.

از انتخابات گذشته در زمره یاران محمدیاری به حساب می آمد که با پایان دوره نمایندگی محمد یاری پست معاونت را ترک کرده و راهی سیستم آموزشی شدبا ورورد برداران محمدیاری در انتخابات و فعالیت در ستاد انتخاباتی مجددا نامش اینبار نه به عنوان معاون بلکه به عنوان رئیس مطرح شد.

اما حسینی با سابقه سی سال به بالا حدودا یک سال و نیم تا بازنشستگی فاصله دارد و طبق شنیده ها در مصاحبه اولیه شرکت نکرده و ظاهرا تمایلی نیز به تصدی این پست ندارد و میخواهد باقی مانده خدمت خود را به دور از دردسرهای اداری و مسئولیت سپری کند.

نفر سوم بهروز اسماعیل نژاد دبیر زبان

مدارس ماسال با بیست و هفت سال سابقه تدریس ،سابقه حضور در دوایر مختلف اداره آموزش و پرورش را ندارد..

به واسطه ارتباطاتی که دارد در حال رایزنی برای تصدی این پست میباشد دکتربیژن شعبانی عضو سابق شورای شهر شاندرمن و مدیر

آموزشکده فنی حرفه ای پسرانه انزلی در تیم رایزنی اسماعیل نژاد میباشد.

شنیده ها حاکی از این است که در راستای این امر هفته گذشته جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت میهمان اسماعیل نژاد و تیم رایزنی اش بوده تا علاوه بر حسن محمدیاری حمایت کوچکی

نژاد را نیز در جلب نظر مساعد مدیر کل آموزش و پرورش داشته باشد.

باید دید حسن محمدیاری و تیم انتصاباتی وی نظر طرفدارانش در شاندرمن را میپذیردتا این گزینه را انتخاب کند؟و آیا حسن محمد یاری دخالت نماینده رشت در حوزه انتخابیه خود را قبول میکند؟

نفر چهارم عبدالله اکبری دبیر آموزش پرورش شهرستان ماسال دانشجوی سال آخر دکتری و در حال حاضر مسئول بخش امتحانات و سنجش آموزش پرورش این اداره میباشد.اکبری در سابقه خود، حضور در بخش آموزش اداره و مدیر عاملی تیم فوتبال شهرداری ماسال و ریاست شورای حل اختلاف شعبه ماسال را نیز دارد.

اکبری در دایره امتحانات کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته است. ولی در تیم فوتبال شهرداری ظاهرا مدیریت موفقی را سپری نکرده است.اکبری اهل شاندرمن است و در

این دوره از انتخابات در زمره افرادی بود که با توجه به سمت و سوی سیاسی، محمد یاری را در انتخابات برگزید.اکبری پایگاه خوبی در میان فرهنگیان دارد.

و بنابر شنیده ها در مصاحبه اولیه بهترین نتیجه را کسب نموده است.وی از گزینه ای برای رایزنی با محمد یاری برای جلب نظر مساعد مدیر کل بهره نمیبرد.و متکی به سوابق خود

است اکبری با توجه به حضور چند ساله در سیستم اداری میتواند از عهده ی این مسئولیت بربیاید.

حال باید دید محمد یاری روی کدام گزینه

نظر مثبت دارد و ا ز بلیط توصیه به مدیر کل بهره میبرد؟

آیا او با انتخابی درست در چهار سال آینده سبد

آرائ فرهنگیان را که کم هم نیستند به حساب خود واریز میکند؟

پ.ن: انتشار یادداشتهای مخاطبان به منزله تایید آنا نبوده و کادوس گیلان نسبت به جهت گیری آنان مسئولیتی نخواهد داشت.

  • نویسنده : مجتبی حیدری