دنیا برای پایان کرونا آماده می شود
دنیا برای پایان کرونا آماده می شود

با افزایش سرعت تزریق واکسن در کشورهای مختلف دنیا، آمار شیوع روزانه کرونا ویروس به حد قابل توجهی کاهش یافته است.

با افزایش سرعت تزریق واکسن در کشورهای مختلف دنیا، آمار شیوع روزانه کرونا ویروس در دنیا به حد قابل توجهی کاهش یافته است.

واکسیناسون با سرعت بسیار زیادی در اروپا و در کشورهای ثروتمندتر دنیا در حال تزریق بوده و رفته رفته افرادی که یا پیشتر به کرونا مبتلا شده اند و یا یک دز از واکسن را دریافت کرده باشند می توانند زندگی عادی گذشته خود را ادامه دهند.

تاثیر واکسیناسیون هنگامی ملموس تر به نظر می رسد که به جدول روندو میزان ابتلا به کرونا از ابتدای پیدایش آن تا این لحظه را مشاهده کنیم.

همانطور که در این نمودار از وبسیات جهانی ورد میتر، مشاهده می کنیم، شیب منفی کرونا به میانه های راه خود رسیده و انتظار می رود طی چند ماه آینده بسیاری از کشورها روند عادی زندگی خود را از سر گیرند.