دست رد سعید جلیلی به پیشنهاد ابراهیم رئیسی
دست رد سعید جلیلی به پیشنهاد ابراهیم رئیسی
جلیلی با رد کردن این پیشنهاد گفته که «من در اینجایی که هستم موثرتر بوده و هر وقت بخواهید به شما و یا هر وزیری مشاوره میدهم!

خبرنگار کادوس نیوز به نقل از عصر ما مدعی شد که رئیس جمهور جایگاه مشاورراهبردی ریاست جمهوری را برای جلیلی در نظر گفته است؛ اما او آن را نپذیرفته است.

از وقتی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد گمانه‌زنی درباره پستی که به سعیدجلیلی می‌دهد، شروع شد . بالاخره او  هم از جمله رقبای  انتخاباتی   رئیسی بود که با انصراف خود مسیر پاستور را برایش هموارتر کرد.  
    بعد از گذشت ماه‌ها اما دیدیم که جلیلی در هیچ کدام از جایگاه‌هایی که تصور می‌شد یعنی وزارت خارجه،شورای عالی امنیت ملی و … به کار گرفته نشد! البته که افرادی نزدیک به او ازسوی رئیسی منصوب شدند و این هم بر  ابهامات قضیه افزود. از یک   طرف به تفکر جلیلی و چهره‌های نزدیک به او میدان داده شد و از طرف دیگر خودش بیرون گود ماند! 

   اکنون اما آنطور که «عصر ما» مطلع شده رئیسی جایگاه مشاور راهبردی ریاست جمهوری را برای جلیلی در نظر گفته و او نپذیرفته است!
جلیلی با رد کردن این پیشنهاد گفته که «من در اینجایی که هستم موثرتر بوده و هر وقت بخواهید به شما و یا هر وزیری مشاوره میدهم!

  • نویسنده : سارا استوار
  • منبع خبر : خبرگزاری خبر آنلاین