خون برخی مدیران از مردم عادی سرخ تر است!؟
خون برخی مدیران از مردم عادی سرخ تر است!؟

چرا مدیران دولتی از خودروهای معمولی و دوگانه سوز استفاده نمی کنند!؟

به پس زمینه این تصویر و خودروهای گران قمیت آن توجه کنید!
این تصویر مربوط به بازدید معاون وزیر کشور از منطقه آزاد انزلی است!

سوالی که وجود دارد اینکه چرا دولت حاضر نیست نسخه ای که برای مردم عادی می پیچد برای خود استفاده کند!؟
چرا باید مسئولان عادی دولت از خودروهای میلیاردی و البته بنزینی استفاده کنند و مردم عادی جان خود را به دست کپسولهای گاز ال پی جی پشت خودروهای خود و یا برخی خودروهای عمومی که همچون بمبی ساعتی هستند به خطر بی اندازند!؟

چرا مدیران دولت از پراید, پژو و … گاز سوز استفاده نمی کنند!؟