خلیل بهروزی فر نماینده مجلس فومن و شفت شد
خلیل بهروزی فر نماینده مجلس فومن و شفت شد

خلیل بهروزی فر به عنوان نماینده جدید مردم فومن و شفت راهی بهارستان شد.

خلیل بهروزی فر با پشت سر گذاشتن ناصر عاشوری پیروز انتخابات فومن و شفت شد.

نتایج شمارش نهایی  آرای حوزه انتخابیه فومن و شفت به پاایان رسید و خلیل بهروزی فر بیشترین آرای این حوزه را کسب کرد.

نتایج نهایی شمارش آرا به شرح زیر بوده است:

۱- خلیل بهروزی فر ۴۷۸۵۱

۲- ناصر عاشوری ۲۷۹۷۳

۳- عباس رجب پور ۲۰۸۳

۴- جواد زبردست ۱۸۲۹

۵- رسول پاکزاد ۴۸۶

۶- رسول جماعتی ۴۷۷

۷- محمدعلی محبعلی زاده ۲۴۶

اختلاف آرا نفر اول با دوم ۱۹۸۷۸