حکم تخریب کلبه ییلاقی ییلاق بیلگادول ماسال اجرا شد
حکم تخریب کلبه ییلاقی ییلاق بیلگادول ماسال اجرا شد

یکبار دیگر و در اتفاقی مشابه حکم تخریب یک کلبه ییلاقی دیگر در ییلاق بیلگادول ماسال به اجرا در آمد.

حکم تخریب یک کلبه ییلاقی دیگر در ییلاق بیلگادول ماسال به اجرا در آمد

داستان تکراری بی توجهی به ساخت و سازها در ابتدای کار و سپس تخریب آنها شرایط نچندان مناسبی را در شهرستان ماسال پدید آورده است.

حالا اینبار یک کلبه ییلاقی در منطقه بیلگادول ماسال تخریب شده است.

گفته می شود ده ها خانه ییلاقی فاقد مجوز در ییلاقات ماسال ساخته شده اند که در این لیست قرار دارند.

نام یک مقام بلندپایه کشوری نیز در این ساخت و سازها دیده می شود که چندی پیش یکی از روئسای سابق منابع طبیعی شهرستان در پاسخ به درجاسازی سازه اش درست جلوی چشم همگان، به خبرنگاران گفته بود:

“مقابل او چه می تواند بکند؟”